De Heidebode is een blad dat tweewekelijks verschijnt en wordt verspreid onder 255 abonnees in Altweerterheide.
Wilt u als bedrijf meer bekendheid krijgen in Altweerterheide?
Adverteer dan in de Heidebode, neem contact op via heidebode@drukkerijdsw.nl

Aanleveren
Aanleveren van kopij en advertenties voor vrijdagmiddag 12.00 uur via e-mail: heidebode@drukkerijdsw.nl

Prijzen (per plaatsing)
1/8 advertentie Zwart/Wit: € 10,-
1/4 advertentie Zwart/Wit: € 15,-
1/2 advertentie Zwart/Wit: € 20,-
3/4 advertentie Zwart/Wit: € 25,-
1/1 advertentie Zwart/Wit: € 30,-